Innovatie

Het is de ambitie van ecobuild.brussels om zijn leden te steunen en te stimuleren op het vlak van innovatie. In het kader van deze doelstelling focust de cluster op twee grote actiegebieden:

  1. De organisatie van bewustwordings- en infosessies waarop technische experts en initiatiefnemers van projecten aan het woord komen.
  2. Interne en externe expertise voor leden die willen innoveren. De taak van de deskundigen bestaat erin de leden te begeleiden en hen te helpen het innovatieproces binnen hun onderneming te organiseren.

 

Doordat de concurrentie steeds scherper wordt, is er een onmiskenbare behoefte aan innovatie in de bedrijfswereld. Niet innoveren staat gelijk met het negeren van de toegenomen vereisten van de klanten en de normen van de nieuwe, wereldwijde economische realiteit. 

 

Innovatie is niet beperkt tot de producten van de onderneming alleen, maar geldt ook voor de procedés, de uitrusting, de organisatie en de commerciële en marketingactiviteiten. 

 

Al deze vormen van innovatie beantwoorden aan specifieke behoeften:

  • Productinnovatie biedt ondernemingen de kans om in te spelen op de veranderende behoeften van de klanten en hun marktpositie te behouden, maar ook om nieuwe markten aan te boren en te groeien.
  • Innovatie in procedés en uitrusting is erop gericht de productietermijnen en de bijbehorende kosten te beperken en de flexibiliteit en productiecapaciteit van de onderneming te verhogen om de concurrentiekracht te behouden of te vergroten. Deze innoverende activiteiten kunnen verstorend werken voor de onderneming, waardoor mogelijk organisatorische innovaties nodig zijn om het succes te verzekeren.
  • Organisatorische innovatie moet bijdragen tot een omgeving die openstaat voor diverse vormen van innovatie, voor creativiteit en flexibiliteit. Deze vorm van innovatie betreft vooral de noodzakelijke maatregelen op het vlak van kwaliteits- en productiebeheer, maatregelen die een impact hebben op de flexibiliteit van de onderneming en ten slotte ook maatregelen voor de betrokkenheid van de werknemers bij de beslissingen en de ontwikkeling van de organisatie.
  • Innovatie op commercieel of marketingvlak is noodzakelijk om u te onderscheiden van de concurrentie, de aantrekkingskracht van de producten te vergroten en in te spelen op de behoeften van de klanten. Een nieuwe verkoopmethode, wijzigingen aan het ontwerp van een product of aan de verpakking en reclame zijn commerciële innovaties met als doel beter aan de behoeften te beantwoorden van de bestaande klanten, nieuwe markten aan te boren of in te spelen op de wensen van nieuwe klanten.

 

De verschillende vormen van innovatie vinden overigens vaak tegelijk plaats in de onderneming, aangezien productinnovatie leidt tot innovatie in de procedés, wat dan weer aanpassingen vereist die tot organisatorische innovatie kunnen leiden.

 

Innoveren is geen kinderspel. Het is een dynamisch proces dat evolueert afhankelijk van de behoeften en voortdurend voor nieuwe onzekerheden en uitdagingen zorgt. Het is belangrijk om zaken ter discussie te stellen, om te gaan met onzekerheid, creatief te zijn en te aanvaarden dat dure fouten niet het einde betekenen van bepaalde activiteiten, maar eerder van een bepaalde werkwijze.

Ontdek de andere diensten: internationaalpromotietechnology watchevenementenopenbare aanbestedingen, begeleiding.

 

Pre-announcement ERA-MIN Joint Call 2018

20-09-18

Raw materials for the sustainable development and the circular economy  

MIPIM Proptech Europe: 1ste veelbelovende editie

02-07-18

ecobuild hield op 20 en 21 juni een verkenningsmissie op de beurs MIPIM PropTech Europe. Dit is wat we van ons bezoek hebben onthouden.

WE FELICITEREN DE LAUREATEN VAN BE CIRCULAR 2017 !

04-12-17

De projectoproep Be Circular 2017 beloont 29 laureaten, onder wie vijf leden van ecobuild.brussels.

DE BRUSSELSE ONDERNEMINGEN INNOVEREN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE

27-11-17

  De onderzoeksgroep TRANSFORM van de VUB heeft een enquête uitgevoerd bij Brusselse en Vlaamse bouwondernemingen.

Kubeko, EERSTE MINI-CLUSTER VOOR DE DUURZAME-BOUWSECTOR IN BRUSSEL

23-11-17

Kubeko is een organisatorische innovatie in de Brusselse bouwsector.

HOE RICHT JE EEN MINI-CLUSTER OP?

23-11-17

ecobuild.brussels deelt zijn kennis voor de oprichting van mini-clusters. Sinds juni 2016 heeft ecobuild.brussels zeven ondernemingen begeleid bij hun omvorming tot mini-cluster.

Voorstelling Innovation Paper: Circulaire economie in de bouw

15-02-17

De Technologische Dienstverlening 'Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling'  heeft samen met de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad een Innovation Paper 'Circulair bouwen' uitgewerkt, om de bouwsector te informeren over de innovatiemogelijkheden  die de circulaire economie biedt.

PROJECTOPROEP : Living Labs Brussels Retrofit

07-10-16

De energetische renovatie van woningen in Brussel aanmoedigen Innovatie in de bouwsector stimuleren  

LIVING LABS BRUSSELS RETROFIT : Workshop Matchmaking - 7/10/2016

07-10-16

Een workshop wordt georganiseerd op 17 oktober 2016 van 12u tot 15u met als doel te kunnen antwoorden op uw vragen en u bij te staan met het vormen van consortia.

Living Labs Brussels Retrofit De projectoproep staat open !

16-09-16

De projectoproep Living Labs Brussels Retrofit, gecoördineerd door Innoviris en het WTCB in het kader van het EFRO-programma 2014-2020, krijgt een budget van minstens 3 miljoen euro subsidies toegewezen voor de deelnemers en staat nu open.

Onze partners