Ledenfiche

ARIB

Architect's House, Ernest Allardstraat 31
1000 Brussel
Zie kaart

+32 2 627 08 40

+32 2 627 08 40

Beschrijving van de activiteit :

De vakverenigingen van architecten hebben de afgelopen jaren een grondige reorganisatie doorgemaakt. Een van de doelstellingen was een aanpassing aan de evolutie van de politieke en administratieve structuren van het land, en in het bijzonder de overdracht van de bevoegdheden in verband met de uitoefening van het beroep aan de gewesten.

In 2009 besloten alle vakverenigingen van architecten en stedenbouwkundigen in het Brussels Gewest – UPA, SAdBR, SCAB, G30, BUA, Femmes Architectes, CUB – om hun inspanningen te bundelen in een nieuwe vereniging, om via één woordvoerder met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kunnen spreken.

Zo ontstond ARiB (Architects in Brussels), dat nu deel uitmaakt van de FAB (Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België), naast de UWA – Union Wallonne des Architectes en de BVA – Bond van Vlaamse Architecten.

Via deze nieuwe structuur beschikken architecten over de nodige communicatiestructuren, zowel op federaal, Europees en internationaal niveau (FAB) als op het niveau van de drie gewesten (UWA, AriB, BVA) om hun verwachtingen kenbaar te maken en hun professionele praktijk te verbeteren.

De ambities en acties van ARiB draaien rond vier centrale thema's:

Informatie, Opleiding, Promotie, Ondersteuning van professionele belangen.

Referenties :

De relevantie van onze interventies blijkt duidelijk uit de balans van de eerste jaren van activiteit.

We citeren onder meer:

  • De invoering van een certificering/label voor gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • De reglementering inzake EPC en begeleiding, in samenwerking met het CERAA, architecten;
  • De samenwerking met de bMa (bouwmeester) voor de invoering van regels en procedures voor architectuurwedstrijden;
  • Het voorstel voor de vereenvoudiging van de procedure voor een stedenbouwkundige vergunning;
  • De samenwerking met Brussels Invest & Export om Brusselse architecten in het buitenland te promoten en hun financiële steun te bieden;
  • De oprichting van het Architects' House, een plaats voor debatten en tentoonstellingen over het beroep;
  • De kritieke deelname aan het debat over de hervorming van de Orde;
  • De samenwerking met IZEO om juridisch advies en de nodige hulp te bieden bij de oprichting en ontwikkeling van professionele activiteiten.

Voor alle bijkomende informatie en om u in te schrijven als lid, kunt u terecht op een van de volgende websites:

www.arib.be

www.izeo-arib.be/nl/lid-worden

Terug naar resultaten

Onze partners