Ledenfiche

BMP - Belgische Bouwmaterialen Producenten

Vorstlaan 68
1170 Brussel
Zie kaart

+32 2 645 52 08

+32 2 645 52 08

Beschrijving van de activiteit :

Gesticht in 1989, groepeert BMP huidig 10 federaties en omvat de sectoren van prefab beton, keramiek, kunststof- en rubberartikelen, cement, gips, vezelcement, mijnbouw, baksteen, glas en minerale wol. Via zijn leden speelt BMP een actieve rol in het Belgische economische leven. Ze stelt 30.000 mensen tewerk en vertegenwoordigt een zakencijfer van bijna 7 miljard EUR.

BMP behartigt de belangen van de producenten van bouwmaterialen bij de Belgische regionale en federale autoriteiten. BMP is lid van de Europese overkoepelende organisatie CEPMC die de belangen van de producenten van bouwmaterialen behartigt op Europees niveau.

Eén van de hoofdtaken van BMP is het ondersteunen van de leden in het duurzaam ondernemen (economische en ecologische aspecten alsook het welzijn van de werknemers – rationeel energieverbruik zowel bij de productie als het transport van bouwmaterialen – maximale recyclering van materialen – beperken van verpakkingsafval).

BMP ondersteunt haar leden om ISO 14001 gecertificeerd te worden en zo aan elke milieunorm qua emissie in de lucht te voldoen. Ze ondersteunt ook haar leden in het zoeken naar oplossingen om het grondwaterverbruik te beperken.

Duurzaamheid betekent ook oog hebben voor het welzijn van de medewerkers op het werk (optimale verluchting van de werkplaatsen, beperking van de geluidshinder, blootstelling aan schadelijke stoffen,…).

Het kopen, bouwen of renoveren van een woning betekent steeds meer een zeer belangrijke investering. Daarom besteedt men vandaag veel meer aandacht aan de levensduur van een gebouw, de flexibiliteit in de inrichting van het gebouw, thermische en akoestische prestaties, enz.
De leden produceren en/of verdelen bouwmaterialen die al vele jaren hun degelijkheid bewezen hebben. Elke leverancier/producent waarborgt het optimaal functioneren van de componenten die hij produceert of verdeelt. De leden staan borg voor het respecteren van alle normen en kwaliteitseisen.

De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het grondstoffenverbruik over de hele wereld. Een doordachte materiaalkeuze kan het energieverbruik van een gebouw gedurende zijn volledige levensduur beperken. Bovendien door de milieudoelstellingen van de Europese overheid te onderschrijven, draagt de industrie eveneens tot de levenskwaliteit bij door goed ontworpen gebouwen te waarborgen (luchtkwaliteit, thermisch, visueel en akoestisch comfort, thermische inertie, brandpreventie). Het is dus wel in de globale context van het gebouw dat de keuze van elk materiaal bekeken en geëvalueerd moet worden.

Ten slotte werken de leden van BMP verder continu aan de verbetering van de prestaties van hun producten en willen via innovaties in alle sectoren bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van nieuwe materialen in het bouwproces.

Terug naar resultaten

Onze partners