Ledenfiche

HOMEGRADE

Queteletplein 7
1210 Brussel
Zie kaart

+32 2 227 42 69

Interventiedomein :

Homegrade.brussels is een informatiecentrum dat actief is op het gebied van ecoconstructie, stedenbouwkunde, energie en erfgoed.  

Beschrijving van de activiteit :

Homegrade is het referentiecentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het richt zich tot alle gezinnen, huurders en eigenaars die de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren. Het is onafhankelijk en ontstond in februari 2017 uit de fusie van het Energiehuis en de Stadswinkel.

Homegrade biedt elk gezin een persoonlijke en aangepaste aanpak. De begeleiding is multidisciplinair en globaal. Zijn doel is de Brusselaars te helpen bij alle kwesties (praktische, technische, administratieve, financiële, enz.) inzake huisvesting. Het stimuleert de positieve en concrete keuzes op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het spoort aan tot wijziging van gedrag, gewoontes en vooroordelen ten aanzien van het woonmilieu. Zo draagt het bij tot de verbetering van de levenskwaliteit van de Brusselaars.
Zijn team bestaat uit deskundigen op bijna alle gebieden van de huisvesting en de gebouwen: akoestiek, energie, erfgoed, renovatie en stedenbouw.

Homegrade ondersteunt de gezinnen verschillend, afhankelijk van hun vragen en behoeften.  Het oefent geen commerciële activiteit uit en al zijn diensten zijn volledig gratis.
Het adviseursteam van Homegrade beantwoordt alle vragen snel en nauwkeurig per e-mail, per telefoon of in het infocentrum. Het biedt een gerichtere begeleiding bij vele dossiers en projecten: stedenbouw, renovatie, werken, premies onder andere. Door de jaren heeft de begeleidingsdienst van Homegrade zich ook in de volgende thema’s gespecialiseerd: herhuisvestingstoelage, facilitator eigenaar/huurder, kleine mede-eigendommen, klein erfgoed, vergunning zonder architect en Brusselse Groene Lening.
In vele dossiers wordt ook een dienst huisbezoeken aangeboden om advies te geven dat het best afgestemd is op de situatie, en om de aandacht van de aanvrager te vestigen op onderwerpen waaraan hij anders niet zou denken. Homegrade pakt de huisvesting aan in haar geheel!
Een gezin kan ook een huisbezoek aanvragen om met een gespecialiseerd adviseur over energiebesparingen te praten. Deze stelt een gedetailleerd verslag op, en kan kleine (gratis) ingrepen voorstellen om zijn adviezen rechtstreeks toe te passen en het gezin tot een concrete en onmiddellijke gedragswijziging aan te zetten.

Homegrade verspreidt informatie op zijn website, in zijn publicaties, in het infocentrum en tijdens de verschillende evenementen waaraan het gedurende het hele jaar deelneemt.  Homegrade organiseert elk jaar een reeks van lezingen en workshops, waarvan de onderwerpen bepaald worden door de deskundigen van het team, naargelang van het veldwerk, de vragen van het publiek en de evolutie van de technieken en de voorschriften. Het organiseert ook EPB-opleidingen (betalend - residentiële en openbare gebouwen). Het neemt deel aan regionale campagnes in de domeinen die op hem betrekking hebben, onder andere het project Brusselse voorbeeldgebouwen “Be exemplary”, waar het instaat voor de begeleiding van de projectdragers.
Homegrade stelt een geactualiseerd en zeer uitgebreid register van de beroepen van het architecturale patrimonium voor, dat de actieve ambachtslieden inventariseert: www.patrimoine-metiers.be.
Homegrade is een vzw die steun ontvangt van Leefmilieu Brussel en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Contacteer ons!
→    per telefoon op 02 219 40 60 van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u,
→    per e-mail op info@homegrade.brussels of
→    in het informatiecentrum van Queteletplein 7 van dinsdag tot vrijdag, van 10u tot 17u en zaterdag van 14u tot 17u (gesloten op zaterdag in juli en augustus).

In beeld :

Terug naar resultaten

Onze partners