Ledenfiche

LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM

Havenlaan, 86c
1000 Brussel
Zie kaart

+32 2 775 75 75

+32 2 775 76 21

Interventiedomein :

Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz.

Tot slot is Leefmilieu Brussel ook actief op vlak van ecologisch bouwen, en wat betreft de wisselwerking tussen gezondheid en leefmilieu.

Beschrijving van de activiteit :

Informatie verzamelen

Wij nemen maatregelen en voeren enquêtes rond luchtkwaliteit, lawaaibronnen, de kwaliteit van groene ruimten en water, huishoudelijk afval, enz. Wij houden ook toezicht op de fauna en flora in het Zoniënwoud en de vele groene ruimten die Leefmilieu Brussel beheert.
Dat stelt ons in staat om burgers en beleidsmakers de juiste informatie te bezorgen over de staat van het leefmilieu, zodat ze inzicht krijgen in de toestand en kunnen ingrijpen waar nodig.

Acties plannen

Wij werken actieplannen uit tegen luchtverontreiniging, preventie- en beheerplannen voor het afvalbeleid, actieplannen tegen geluidsoverlast in de stad, plannen voor ruimtelijke ordening van groenzones of voor het beheer van het Zoniënwoud.

Ingrijpen op het terrein

Wat doen wij dag na dag? Groene ruimten inrichten, ervoor zorgen dat ze er netjes bijliggen en dat bezoekers zich veilig voelen, studies maken over de eventuele gevolgen van een geklasseerde installatie op de buurtbewoners, klachten van burgers onderzoeken, controleren of bedrijven de milieunormen wel degelijk naleven, enz.

Sensibiliseren, opleiden, raad geven…

Wij geven concrete raad om u te helpen het milieu beter te beschermen. Dat gebeurt met sensibiliseringscampagnes, tentoonstellingen, evenementen, brochures, acties in scholen, deze website, tijdschriften en nieuwsbrieven.

Samenwerken met bedrijven

Leefmilieu Brussel is ook een partner voor bedrijven. We werken met hen samen zodat ze hun economische activiteiten in het Gewest kunnen uitbouwen met naleving van de milieuverplichtingen. Wij onderzoeken en beheren de dossiers voor toelatingen en milieuvergunningen, zorgen voor controle van en toezicht op hun werking. Tegelijk voeren we informatiecampagnes in bedrijven, en we geven hen advies en zelfs ondersteuning bij ingrepen die ze uit eigen beweging willen doorvoeren – vooral dan in het kader van het label ‘Ecodynamische onderneming’.

In beeld :

Terug naar resultaten

Onze partners