Ledenfiche

ULB - UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES - LA CAMBRE HORTA EN DIENST BATIR

Franklin Rooseveltlaan 50 CP 131
1050 Brussel
Zie kaart

+32 2 650 67 18

+32 2 650 67 18

Interventiedomein :

Faculteit Architectuur La Cambre Horta en Dienst BATir van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen.  

Beschrijving van de activiteit :

Verschillende diensten van de ULB wijden hun activiteiten, geheel of gedeeltelijk, aan onderzoek omtrent ecologisch bouwen. Het gaat hier meer bepaald om de teams van twee onderzoekscentra van de Faculteit Architectuur (La Cambre-Horta) die pas eind 2010 werd opgericht en om het team “Architectuur en Duurzame Ontwikkeling” van de dienst BATir van de Polytechnische school.

  • Binnen de dienst BATir van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen bestudeert de leerstoel “Architectuur en Duurzame Ontwikkeling” in welke mate het concept van de duurzame ontwikkeling een invloed heeft, niet alleen op de keuze van technieken en materialen, maar ook op het algemene ruimtelijke concept van gebouwen. De opvatting is dat de interactie van het gebouw met zijn natuurlijke en/of gebouwde omgeving een invloed heeft op de ecologische voetafdruk van dat gebouw. Deze invloed kan ook sociaal, politiek of economisch zijn.  In dit kader wordt holistisch en transdisciplinair onderzoek verricht, zoals bijvoorbeeld rond de uitwerking van een methode om de energieafdruk van gebouwen te evalueren. De doelstelling is ambitieus: op termijn een beleid ontwikkelen en promoten rond het rationeel gebruik van energie in de bouw, het transport en de industrie.
  • Aan de Faculteit Architectuur brengt het Centrum voor Architecturaal Onderzoek van La Cambre (CRAC) docenten van het ISACF-La Cambre, onderzoekers en externe partners bij elkaar in het kader van studie-, onderzoek- en opleidingscontracten die worden besproken met de verschillende soorten private of openbare instanties, zowel nationaal als internationaal.

Diensten

Een greep uit de diensten die door La Cambre worden geleverd: de facilitator van Leefmilieu Brussel, URBs, voor de ontwikkeling van duurzame wijken in Brussel of voor de opleiding van ambtenaren van het Brussels Gewest rond de cultuur en de beroepen van de openbare ruimte. Het CRAC neemt deel aan het Brusselse programma “Prospective Research for Brussels” en aan Europese projecten rond kennisuitwisseling, zoals Human Cities. Tot slot treedt La Cambre ook op als gastheer voor het Passiefhuis Platform vzw.

Onderzoek

Het CRAC verricht onderzoek in het kader van transdisciplinaire projecten die raakvlakken hebben met architectuur en met verschillende andere disciplines, zoals: digitale beeldvorming, archivering, geschiedenis, ecologie en ontwikkeling. Deze projecten behandelen in hoofdzaak ecologisch bouwen, ontwerp van duurzame architecturale structuren, energie-efficiëntie en de duurzame stedenbouw.

Referenties :

  • Gevolgen van het concept duurzame ontwikkeling voor de hedendaagse architectuur.
  • Het burgeroverleg in de ecowijkprojecten in Frankrijk: constructieve evaluatie en Europese context.
  • “Memento voor de ontwikkeling van duurzame wijken in Brussel – versie 2009” – Facilitator Duurzame Stedenbouw in Brussel.
  • Samenwerking met het “Agence Territoriale Kenitra”, stadsrenovatie centrale wijken in Kenitra – Marokko.
Terug naar resultaten

Onze partners