News

Circle Park

26-02-20

Het concept van Circle Park is het creëren van een innovatief en experimenteel ecosysteem door middel van de overgangsbezetting van een brownfield site.
Om de 2 jaar wordt in München de IFAT, de belangrijkste handelsbeurs voor milieutechnologieën rond het beheer van water, afvalwater, afval en grondstoffen georganiseerd. In 2020 ligt de nadruk in de eerste plaats op technologieën en diensten in de sectoren water en afvalwater. IFAT concentreert zich op afval en secundaire grondstoffen met onderwerpen als recycling, luchtzuivering en energieopwekking.
Dit dossier vertaalt zich praktisch naar drie voorzieningen. Onder deze voorzieningen worden de verschillende concrete oplossingen verstaan die kunnen worden toegepast om de duurzaamheid van het project te verbeteren. Er bestaan drie types groendaken : Extensieve groendaken, semi-intensieve groendaken en intensieve groendaken. Ze onderscheiden zich door de dikte van het gebruikte substraat en de gekozen vegetatie. meer informatie hier  !   
Het afvalbeheerplan is het document dat alle maatregelen met betrekking tot het bouwafval structureert. Door het voor het begin van de werken op te stellen, kan het project zich goed voorbereiden op de fase van de follow-up op de bouwplaats. Het omvat de afvalinventaris en de elementen voor de follow-up, procedures en verklarende fiches voor de arbeiders, en andere nuttige documenten.

Onze partners