News

Veerkracht is het vermogen van bedrijven om een crisis te overwinnen, of deze nu lokaal is of wereldwijd, intern of extern, en het vermogen om hun bedrijf verder te blijven ontwikkelen.
Het Picard-project voorziet huurwoningen op een voormalig stedelijk braakliggend terrein gestructureerd rond gemeenschappelijke ruimtes. Het project besteedt bijzondere aandacht aan de watercyclus op het perceel.
Een ventilatiegroep uit een kantoorgebouw wordt hebruikt in een renovatie in plaats van weg te gooien. De ventilatiegroep wordt gedemonteerd, verplaatst en opgeslagen. Hierbij hebben verschillende partners afgestemd met elkaar tijdens het ontwerp en de demontage fase.

Onze partners