NEWS

Brussel zet de circulaire economieaan het werk : overzicht van de financieringen

03-12-18

Technology watch

Bent u geïnteresseerd in de circulaire economie? Maar u weet niet waar te beginnen? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpt ondernemingen en ondernemers die mee in de kringloop willen stappen !

Tussen 2016 en 2017 kregen maar liefst 139 projecten rechtstreekse financiering binnen het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE), voor een totaalbedrag van 8,3 miljoen euro.

Succesvolle projectoproepen :

Projectoproep beCircular : na het succes van editie 2017, waarbij ruim 70 bedrijven tussen € 5.000 en € 80.000 kregen voor een project in de circulaire economie, loopt de financiële ondersteuning van het gewest op tot € 200.000 in 2018. Deze nieuwe editie ziet er veelbelovend uit, met meer dan 80 dossiers in drie categorieën: ‘lancering/ontwikkeling’ voor alle projectdragers, ‘circulaire werven’ voor de bouwsector en ‘Impact+’ voor de meest ambitieuze deelnemers.

In aanvulling op deze belangrijke projectoproep biedt Village Finance een beurs van € 5.000 voor elk ondernemingsproject dat wordt opgezet of ontwikkeld.

Het gewest geeft daarnaast ook ondersteuning via andere maatregelen, zoals:

  • De projectoproep ‘Steun aan vernieuwende sociale ondernemingen’ omvat 5 categorie ën : innovatieve projecten van starters, opschaling, synergie tussen bedrijven, formalisering van projecten die zijn ontstaan in de informele economie en deelplatformen. De steun kan oplopen tot € 80.000.
  • Het programma Anticipate van Innoviris steunt onderzoeksprojecten in de humane of exacte wetenschappen. In 2018 zijn de thema’s : artificiële intelligentie, digitalisering en automatisering, een groene, compacte staden ‘het onzichtbare zichtbaar maken’.
  • De projectoproep OpenSoon richt zich op toekomstige handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Financiering in kapitaal/lening als nieuwe ambitieuze maatregel : 

Een grote verandering in 2018 voor de directe ondersteuning van de circulaire economie is de komst van het fonds Brucircle. Dit beschikt over een bedrag van 1,5 miljoen euro dat wordt gespreid over 3 jaar en dat in de vorm van een lening of een kapitaalinterventie ter beschikking wordt gesteld aan Brusselse on dernemingen. De bedragen schommelen tussen € 50.000 en € 200.000.

Alle economische hulpen het ondersteuningsaanbod is te vinden op de website van BeCircular !

capture_financement_ndls.png

Onze partners