NEWS

Een circulaire economie voor de bouwsector - Een herstellende en hernieuwende economie!

18-05-17

Technology watch

Mogen we dromen van een "afvalvrije" Brusselse bouwsector tegen 2050? Kan de circulaire economie een antwoord bieden op de regionale uitdagingen rond werkgelegenheid? Leidt ze de bouwsector naar een meer lokale economie? Daar gokt de Brusselse regering op en het is een ambitieuze gok, want Brussel wil "onze lineaire economie ((grondstoffen) nemen - produceren - verbruiken - wegwerpen) vervangen door een circulaire economie ((grondstoffen) terugwinnen - produceren - verbruiken - hergebruiken).

De circulaire economie wordt gedefinieerd als een "economisch en industrieel systeem dat afgewerkte producten, hun onderdelen en het materiaal waaruit ze bestaan, zo lang mogelijk in het systeem wil laten circuleren, met de garantie dat de gebruikskwaliteit optimaal blijft"[i].

In de bouwsector wordt die kwaliteit verzekerd door een ver doorgedreven onderhoud, verbetering, omzetting of zelfs hergebruik van de producten. Het gaat met andere woorden over een nieuw economisch systeem waarin er geen afval meer bestaat. De producten of materialen die niet meer worden gebruikt, worden immers niet langer als afval beschouwd, maar als een product dat op een nieuwe functie/toepassing wacht of als een nieuw materiaal om andere producten mee te fabriceren. Het materiaal wordt dus zoveel mogelijk in een doorlopende cyclus gehouden en de waarde en kwaliteit van het product waarvoor het wordt gebruikt, zijn zo hoog mogelijk. Deze economie gaat dus veel verder dan gewone recyclage.

Maar wat betekent "circulair bouwen" precies?

  • Flexibele, aanpasbare en modulaire gebouwen, systemen en producten ontwerpen
  • Wat al bestaat behouden, onderhouden en herstellen
  • Een gebouw ineensteken en er rekening meer houden dat de onderdelen ervan in de toekomst opnieuw kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt
  • Zich lokaal bevoorraden
  • Zich over de bouwelementen informeren en documenteren om een toekomstig hergebruik mogelijk te maken
  • Ervoor zorgen dat de waarde van die elementen zo hoog mogelijk blijft

Dit nieuwe economische model moet ervoor zorgen dat we minder natuurlijke hulpbronnen gaan verbruiken, onze afvalproductie gaan verminderen en onze economie opnieuw in de eigen regio gaan concentreren, bij bedrijven en werknemers uit de streek.

Dat wil het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) met zijn aanpak van de "bouw" dus bereiken. Het wil, via acties in de bouwsector, de overgang naar een circulaire economie stimuleren. Zo komt er voor bedrijven een oproep tot het indienen van projecten voor "circulaire werven" en vinden in de Brusselse scholen de pilootprojecten MØDÜLL 2.0- en B.R.I.C. voor demonteerbaar bouwen plaats.

In het kader van dit programma werken de openbare en privésector samen aan een visie van de circulaire economie voor de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die visie geeft de voorkeur aan een duurzaam en menselijk ontwikkelingsmodel waarbij economische groei niet langer een doel op zich is, maar een instrument om de levenskwaliteit te laten groeien.

 

Auteur: Isabelle Sobotka, GPCE coordinatie - bouwen, Departement Economische Stimulatie, Leefmilieu Brussel

[i] De FOD Economie en de FOD volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 2014

Fotobijschrift: 

  • Oproep tot projecten be circular – winnaar 2016 – clos Dupont
  • Eco Construct Group (bedrijf)
  • VLA-Architecture
  • Foto©B. Boccara

Lees ookEen netwerk om ervaringen van duurzaam leven te delen - Een uitwisselingsplatform voor en met verschillende deelnemersHet milieueffect van bouwmaterialen: houtGlas, een duurzaam materiaalVennootschappen met sociaal oogmerk, een andere kijk op de toekomst.

Onlangs

Circle Park

26-02-20

Opportunity watch

Een groendak realiseren

21-02-20

Technology watch

Plan voor het beheer van het werfafval

21-02-20

Technology watch

Onze partners