NEWS

Het hergebruik, een veelbelovende toekomst ?

21-12-18

Technology watch

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 40% van alle afvalproducten afkomstig van de bouwsector! 80% van het bouw- en afbraakafval zou worden gerecycleerd. Wat kunnen we doen om de voorbeeldfunctie van de bouwsector op het vlak van verwerking en beheer van afval dat wordt geproduceerd in Brussel nog te verbeteren ?

We wijzen er in de eerste plaats op dat het beste afval datgene is dat niet bestaat. Preventie blijft bijgevolg het bevoorrechte beheermiddel.

Naast verwerking en beheer van bouwafval, is de notie van “hergebruik” vandaag de dag van essentieel belang voor bouwondernemingen. Maar wat is hergebruik nu precies?

In plaats van een bouwelement af te breken en weg te werpen, bestaat het hergebruik erin dat het opnieuw wordt gebruikt en dat zo de levensduur ervan wordt verlengd. Vandaag de dag zoeken tal van actoren hun toevlucht tot het hergebruik en komen projecten die het bevorderen veelvuldig voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hieronder vindt u een beknopt overzicht:

Het Plateform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen is een groepering van actoren die aan hergebruik doet en tot doel heeft hergebruik binnen de sector te bevorderen. Op de internetpagina van het Platform kunt u een agenda terugvinden waar u in kennis wordt gesteld van alle evenementen die verband houden met hergebruik in Brussel en daarbuiten. Ook is er een tweemaandelijkse newsletter waarin inspirerende projecten en actualiteiten over het hergebruik van bouwelementen in Brussel worden voorgesteld.

Er zijn ook nog andere projecten, zoals dat van het BRIC, dat bestaat uit het ontwerp, de bouw en de afbraak van een duurzame, evolutieve en omkeerbare module van de EFP en dat ook met recuperatiemateriaal werkt, het BAMB (Buildings As Material Banks) waarbij 15 partners uit 7 Europese landen samenwerken om een systeemverandering binnen de bouwsector te bewerkstelligen door het uitwerken van circulaire oplossingen, of ook het BBSM dat 4 partners verenigt rond eenzelfde missie: aantonen dat materialen die het einde van hun levensduur bereikt hebben, middelen zijn en dat de reïntroductie ervan in een cyclisch productieproces van “nieuwe” materialen positief is voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ook worden er door verschillende actoren tal van initiatieven genomen ten bate van het hergebruik in Brussel:

  • Circulaire werven: een van de eerste acties van het GPECE (Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie) is erop gericht de creativiteit en de transitie van Brusselse bedrijven naar een meer circulair economisch model te stimuleren door hergebruik hierin te integreren.
  • Opalis: Het doel van de Opalis-website bestaat erin een gids van professionele operatoren aan te bieden die bouwmaterialen verkopen die afkomstig zijn van de demontage van oude voorzieningen of gebouwen. Hij verschaft ook de technische documentatie over de meest voorkomende bouwproducten op de markt van het hergebruik en geeft een overzicht van de recente verwezenlijkingen waarin recuperatiematerialen op inspirerende manier worden gebruikt.
  • Werflink is een platform voor het delen van bouwmateriaal en materiaaloverschotten tussen ondernemers. Bent u een bouwonderneming en heeft u bouwmaterialen, uitrustingsstukken of infrastructuren die u niet meer gebruikt? Dan kunt u deze via dit platform voorstellen aan andere ondernemers.
  • Vidéo van de Confederatie Bouw Brussel Hoofdstad die sensibiliseert voor hergebruik van bouwelementen in Brussel
  • Het project Pilootwerven Afvalbeheer Brussel biedt een begeleiding aan door het WTCB en het CBB-H voor bouw- en renovatiewerven. Dit project is al aan zijn tweede editie toe en het hergebruiik maakt deel uit van de innovatieve praktijken inzake preventie en beheer van afvalstoffen die worden uitgetest. De projectfiches van de begeleide werven alsook een video waarin de resultaten van de eerste editie worden voorgesteld, zijn hier beschikbaar.
  • Werkgroepen die georganiseerd worden door het Platform Hergebruik zamelen de adviezen en de noden van de actoren in.

De internetpagina van het Platform Hergebruik is erop gericht al deze informatie te verzamelen: u kunt bijgevolg al deze tools en projecten en nog veel meer ontdekken op zijn site! U kunt er ook contact met ons opnemen en ons uw evenementen of activiteiten die verband houden met hergebruik melden op het adres reemploi@cnc.be.

Tot besluit kunnen we stellen dat hergebruik in Brussel vandaag de dag een realiteit is! De bouwsector moet zich aanpassen om deze notie en de technieken die er verband mee houden te integreren. Hiertoe bestaan er verschillende acties om zo de actoren uit de sector te helpen om de stap te zetten. Hergebruik wordt door vele actoren aangewend. En u?

 

Auteur: Hugues Kempeneers, Manager, Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad

Lees ook : Een veelzijdig hulpmiddel voor woningrenovaties ?CLT-Bouw - Alleen maar voordelenDuurzaam bouwen, een geweldige hefboom... Op voorwaarde daarvan bewust te zijnEvolutie van de EPB-Regelgeving : het geval van scholen

Onze partners