NEWS

Klimaatplan : Uw mening is van cruciaal belang !

07-06-19

Technology watch

Het Klimaatplan (2021-2030) is toegesneden op ambitieuze doelstellingen en concrete maatregelen rond vijf kernthema's die overeenstemmen met de vijf dimensies van de Europese energie-unie:

  • decarbonisatie (vermindering van broeikasgasemissies en ontwikkeling van hernieuwbare energie),
  • bevoorradingszekerheid,
  • interne energiemarkt,
  • energie-efficiëntie, 
  • onderzoek, innovatie en concurrentievermogen

Deze enquête beoogt burgers en stakeholders de mogelijkheid te bieden hun mening te geven over dit ontwerpplan, alvorens het wordt aangepast en uiteindelijk tegen eind 2019 aan de Europese Commissie wordt overhandigd in zijn definitieve versie. U kunt uw mening geven via de site http://plannationalenergieclimat.be. Op die site wordt u verzocht via e-mail algemene of aanvullende opmerkingen naar de betrokken overheden te sturen of een online-enquête van 15 vragen in te vullen.

Dit openbaar onderzoek komt tegemoet aan een verzoek van de Europese Commissie, die aan alle lidstaten gevraagd heeft hun bevolking te bevragen over hun respectieve klimaatplan. 

We bouwen vandaag aan de wereld van morgen: daarom is uw mening van cruciaal belang!

Onze partners