NEWS

Open Innovation: samen bouwen aan de innovatie van morgen

30-01-19

Technology watch

Op zoek naar een nieuwe software, een krachtiger scanner, een betere logistiek voor uw bedrijf? Universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra zitten boordevol ideeën om samen met u te innoveren en bruggen te bouwen tussen de laboratoria en de praktijk op het terrein. Via een door Innoviris beheerd programmapakket stimuleert het Brussels Gewest, evenals andere overheden, de samenwerking tussen de laboratoria en de ondernemingen (met inbegrip van de vzw's!) om innovaties te ontwikkelen. In 2017 heeft het Gewest 52 miljoen euro uitgetrokken om deze dynamiek te steunen[1].

Samenwerken om te innoveren, vereist de invoering van een constructief klimaat waar iedereen zijn plaats kan vinden. Het komt er namelijk op aan om van bij het begin van de samenwerking een akkoord te bereiken betreffende het beheer van de geheimhouding, van de intellectuele eigendom en van de verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders. Zodra deze grondslag gelegd, kan het avontuur beginnen! Want een onderzoeksproject bestaat inderdaad uit veel onbekende terreinen, ontdekkingen, obstakels, niet-gebaande paden, enz. Het is dus essentieel dat alle teamleden hun competenties bundelen om vooruit te gaan op de weg van innovatie.

Hierna een greep uit de lopende samenwerkingsprojecten in het Brussels Gewest...

We cycle In Molenbeek (WIM)

Projectoproep: Co-Create

Partners: Ecores, het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, de vzw Energies et Ressources SENSIFORM, de ULB (dienst BATir), de UCL (IACCHOS en LAAP)

Het WIM-project vertrekt van de vaststelling dat hout zichtbaar en schadelijk afval is in de openbare ruimte bestemd om te worden verbrand... en probeert een alternatief model uit voor het lokaal beheer van houtafval in een delicate sociale context. Het project beoogt de verwerking van houtafval als grondstof. Het hout wordt via verschillende kanalen (bouwnijverheid, handel, inwoners, enz.) ingezameld om in een living lab en lokale recyclingacties te worden geüpcycled. Zo stimuleert het project het hergebruik door de inwoners om de veerkracht van de wijk te versterken.

Website: http://www.cocreate.brussels/-Wim-

Reno-Lab-C: een collectief, betaalbaar en kwalitatief renovatietraject

Projectoproep: Brussels Retrofit Living Labs - Test-it programma

Partners: Kenniscentrum WWZ, Buurthuis Bonnevie, VUB, KU Leuven, GSL architectes

Het project Reno-Lab-C wil inspelen op twee huidige uitdagingen binnen de Brusselse huisvestingsmarkt. Het wil een aanpak realiseren voor collectieve renovaties en dit bij particuliere eigenaars/verhuurders die vandaag niet aan renoveren toekomen om redenen zoals betaalbaarheid, administratieve en praktische rompslomp, moeilijke zoektocht naar aannemers, aanbesteding en opvolging.

Website : https://www.livinglabs-brusselsretrofit.be/nl/renolab-c_nl/

CAM(B)BRIDGE en AirPath50

Projectoproepen: Explore en Doctiris

Partners: UCLouvain (cel Architectuur en klimaat) en de bouwonderneming Jacques Delens.

Het CAM(B)BRIDGE-project (Calculation And Methods in Buildings for BRIDGing the gap) beoogt een methode te ontwikkelen voor de controle van de thermische kwaliteit van de gebouwen in de bouwplaatsfase, alsook een schattingsmethode van de luchtdichtheid van de gebouwen in de ontwerpfase[2]. Diverse controlemethoden van de thermische kwaliteit worden getest met gebruik van zonne-inbreng als beslissende factor en door die eventueel aan te vullen met een bijverwarming. De resultaten worden geanalyseerd met toepassing van statische of dynamische identificatiemethoden. Parallel hieraan steunt de schattingsmethode van de luchtdichtheid op een statistische benadering met gebruik van een groot aantal in-situ uitgevoerde metingen voor de ontwikkeling van een prognosemodel waarmee op basis van gegevens die in een vroeg stadium van het project bekend zijn het haalbaar luchtdichtheidspeil en de foutmarge ervan kunnen worden berekend.

Website: https://www.cambbridge-project.be/fr/accueil/

Het AirPath50-project heeft tot doel om voor de verschillende actoren in de bouwsector hulpmiddelen te ontwikkelen voor het beheer van problemen verbonden aan de luchtdichtheid van de gebouwen. Hiertoe wordt een database aangemaakt met de luchtdichtheidsgegevens van de samenstellende delen van een gebouw, verzameld op basis van literatuur, digitale simulaties en in‑situ metingen.

Beide partners hebben baat bij deze samenwerking omwille van hun complementariteit: enerzijds heeft de bouwonderneming voordeel bij de expertise van de universiteit, het rekenvermogen en de toegang tot literatuur, en anderzijds heeft de onderzoekscel voordeel bij de praktische expertise en de toegang tot representatieve bouwplaatsen van nieuwe gebouwen in het Brussels Gewest.

Website: https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/archi-cli/recherches-en-cours.html#AirPath50

                                

Proefneming van bijverwarming met een elektrische radiator (links) en meting van de zonnestraling die door een beglazing binnenvalt (rechts)

Contacten :

ULB : Aurore De Boom

UCL : Kathleen Servaty

VUB : Alena Aga

Auteurs : De vertegenwoordigers van Onderzoekcentra en Universiteiten

[1] https://discoverinnoviris.brussels/2017/

Lees ook : Het hergebruik, een veelbelovende toekomst ?Een veelzijdig hulpmiddel voor woningrenovaties ?CLT-Bouw - Alleen maar voordelenDuurzaam bouwen, een geweldige hefboom... Op voorwaarde daarvan bewust te zijn

Onze partners