NEWS

Verhullen de vele bouwkranen in Brussel uitdagingen voor renovatie?

30-10-17

Technology watch

Brussel leeft momenteel op het ritme van de bouwplaatsen in de stad … en dan hebben we het niet over wegenwerken, maar over de indrukwekkende bouw- en renovatieactiviteit in onze hoofdstad.

Het woud van bouwkranen in het Brusselse landschap is overduidelijk van op een zekere hoogte. Dat is natuurlijk het geval in de centrale wijken van Brussel, waar vastgoedpromotoren de laatste verouderde kantoorgebouwen onder handen nemen. Ook de onderwijssector voorziet tal van nieuwe scholen of breidt bestaande instellingen uit om de toenemende stroom van leerlingen op te vangen. In de gemeenten van de tweede kroon worden de laatste stukken bouwgrond ingepalmd of voormalige kantoorgebouwen aangepast om aan de stijgende vraag naar woningen te voldoen. Ongeacht of ze uitgaan van de publieke of private sector, die grote projecten veranderen het aangezicht van onze stad.

Naast deze opmerkelijke dynamiek telt Brussel echter ook heel wat eigenaars die moeilijk rondkomen op het einde van de maand. Midden in de arme sikkel van Brussel hebben de meeste eigenaars niet te kiezen of ze nu fotovoltaïsche of thermische zonnepanelen zullen plaatsen … Hun woningen verliezen langs alle kanten energie, en er wordt lang niet altijd voldaan aan de voorwaarden op vlak van hygiëne en gezondheid. In dat type gebouwen komen sociale actoren van organisaties zoals Netwerk Wonen en Casablanco tussen. Samen zijn we van mening dat een slecht geïsoleerd en weinig gezonde woning niet onvermijdelijk hoeft te zijn, en dat we onze inspanningen in de eerste plaats moeten richten op die gezinnen. We moeten maken dat hun verwarmingsrekening zo laag mogelijk blijft en dat hun woning geen gevaar oplevert voor hun eigen gezondheid. Het is niet evident om een kwetsbaar publiek aan te spreken over deze zaken, omdat ze te veraf staan van de dagelijkse beslommeringen om te (over)leven. 

Maar er bestaan oplossingen! Persoonlijke begeleiding is essentieel om mensen bewust te maken van energiebesparing, om daarop gerichte interventies prioritair te helpen maken, en om vlotter toegang te krijgen tot premies en groene leningen. De overheid heeft een aantal mechanismen voorzien om de situatie van armoedige gezinnen te verlichten. Bovendien zijn er ondernemers met een sociale inslag die werken in een dergelijke context absoluut zinvol vinden. Naast dak- of gevelisolatie en ramen vervangen, wordt ook aandacht geschonken aan kleinere maatregelen voor energiebesparing, zoals isolatie van verwarmingsleidingen, plaatsing van een thermostaat of timer, enz. Het pilootproject Isoprim onder leiding van Buurthuis Bonnevie en Casablanco (voornamelijk) was toegespitst op bewustmaking voor deze onderwerpen in wijken waar promotoren zich niet wagen, en waar overheidspremies geen effect hebben zonder specifieke sociale begeleiding. 

Casablanco pleit voor voortzetting van een aangepaste begeleidingsdienst en blijft zich volop inzetten voor renovatie van privéwoningen in armere wijken, opdat energiebesparing in de eerste plaats voordeel zou opleveren voor de Brusselaars die over de minste middelen beschikken. Zo kan ook elke woning bijdragen aan de globale doelstellingen voor een lagere uitstoot van broeikasgassen. 

Auteur: Charlotte van der Auwera, Adjunct Directeur Casablanco

 

Lees ook: Duurzame acupunctuurMeer circulaire economieEen circulaire economie voor de bouwsector - Een herstellende en hernieuwende economie !Een netwerk om ervaringen van duurzaam leven te delen - Een uitwisselingsplatform voor en met verschillende deelnemers.

Onze partners