NEWS

Workshop « reglementering in de bouwsector » voor het GPCE

21-01-20

Seminaries

De thematische coördinatie bouw van het GPCE en de CiReDe (publiek/private instantie met als doelstelling het wegnemen van juridische barrières voor circulaire economie) zijn verheugd om U uit te nodigen voor de workshop “reglementering in de bouwsector” van het GPCE.

We zullen de juridische barrières en oplossingen in kaart brengen om circulair bouwen te ondersteunen, en in het bijzonder voor volgende thema’s:

-  Hergebruik van bouwmaterialen: wat zijn de beperkingen in de wetgeving? welk kader moet er worden opgezet zodat men hergebruik van materialen de voorkeur zou geven?
- Eerder renoveren dan slopen: waarom kiest men vandaag voor sloop dat een grote hoeveelheid afval met zich meebrengt? Op welke manier kan de regelgeving ervoor zorgen dat grondstoffen behouden blijven?

Ter herinnering, deze werkgroep maakt deel uit van de uitwerking van de routekaart van de actoren uit de bouwsector naar een circulaire economie in Brussel, een document waarin de sector de belangrijke stappen vastlegt om de transitie naar circulariteit te waarborgen: vrijwillige maatregelen tegen 2025, de invoering van een regelgeving voor openbare gebouwen tegen 2030 en tenslotte de overgang naar een regelgeving voor elk gebouw tegen 2040.

Praktische informatie

Leefmilieu Brussel - Havenlaan 86c/3000 - 1000 Brussel
donderdag 06 februari - 09u - 13u - zalen Amanita-Barbula (3de verdieping)

08u30: Ontvangst met ontbijt
09u00-10u20: Inleiding en inspiratie
10u30-12u30: Werkgroepen
12u30-13u: Conclusies
13u-14u00: Lunch
Voor een vlotte organisatie vragen wij U om in te schrijven voor dinsdag 28/01 via dit online formulier.

We kijken ernaar uit U te mogen verwelkomen!

Voor de "thematische coördinatie Duurzaam Bouwen" van het GPCE en de CiReDe,
Isabelle Sobotka & Julien Dumont

Email : prec_construction@environnement.brussels

Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie

Onlangs

Circle Park

26-02-20

Opportunity watch

Een groendak realiseren

21-02-20

Technology watch

Plan voor het beheer van het werfafval

21-02-20

Technology watch

Onze partners