News

Een circulair ontworpen gebouw kan worden gezien als een element dat in de loop van de tijd evolueert en verschillende functionele en materiële levens heeft. De materialen worden dan beschouwd als hulpbronnen die aan het einde van hun levensduur kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt.
Op vraag van de Technische Comités hebben we tal van animaties ontwikkeld. Het gaat om korte filmpjes waarin technische concepten die moeilijk met woorden uit te leggen zijn op een synthetische en zeer visuele manier voorgesteld worden.

Onze partners