Project in de kijker

De leden van ecobuild.brussels verwezenlijken tal van mooie projecten in Brussel. Maandelijks plaatsen we een inspirerend project in de schijnwerpers.

Deze maand kunt u kennismaken met:

"Saints Pierre & Paul"

Bedrijf : A.D.E. Architects

" Saints Pierre & Paul, nieuwbouw van een passief wooncomplex van 36 appartementen in een stedelijke omgeving"

 

Volledige architectuuropdracht, Architect

 • Soort opdracht: Overheidsopdracht volgens de Design & Build-formule: volledige architectuuropdracht
 • Bouwheer: Grondregie van de Stad Brussel
 • Plaats: Sint-Pieter en Pauwelsstraat 7 in 1120 Brussel
 • Datum van uitvoering en/of vorderingsstaat: Opgeleverd eind 2017. (SV in 2015)

 

Korte verklarende nota betreffende onder meer de bouwkundige en technische aspecten.

 

 • Reflectie op wijkniveau:

Het project, gelegen in het hart van een woonwijk in het noorden van Brussel, sluit een vrij heterogeen plein af met in het midden een parkeergarage en in vis-à-vis een monumentale kerk en een onbeduidend woongebouw.

Terwijl we de helling van het terrein benutten dat zich naar het noorden verheft, en zonder een bouwhoogte buiten context te willen opdringen, kozen we ervoor de ligging van het gebouw te bepalen met de vereiste achteruitbouw in de verlenging van de bouwlijn van de Sint-Pieter en Pauwelsstraat.

Het perceel was oorspronkelijk bebost en vormde dus een groene ruimte op het plein. We verdeelden het gebouw om tussen de achterkant en de voorkant, tussen de plantengroei en de bebouwing een groen weggetje te behouden. 

 • Het programma

Het gebouw voldoet volledig aan het programma van de Bouwheer: woningen met een grote gezinsmix (van de studio tot het appartement met 4 kamers) en met een gemeenschappelijke tuin, wat bevorderend is voor delen, onderlinge steun en strijd tegen uitsluiting.

Het project werd uitgedacht als een echt "stedelijk buurtschap".

 • Kwaliteitsruimten

Alle appartementen zijn doorzonappartementen wat de impact beperkt van de secundaire circulaties ten behoeve van de woonruimte. Alle appartementen zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit; 2 appartementen zijn volledig ingericht voor PBM's. De appartementen zijn over 2 gebouwen verdeeld, bediend door een centrale "toren" (trap en lift).  Elk appartement beschikt over hetzij een terras, hetzij een tuin. Het gebouw telt 36 ondergrondse parkeerplaatsen (waarvan 2 voor PBM's), een fietsstalling op de benedenverdieping (36 plaatsen) en 2 ruimten voor kinderwagentjes eveneens op de benedenverdieping.

Aan de achterkant van de gebouwen is een met gras ingezaaide gemeenschappelijke groene zone ingericht waarover een voetgangersweg loopt. Behalve de private moestuinen die in de private tuinen kunnen worden aangeplant, is de aanleg van een gemeenschappelijke moestuin mogelijk.

 • Budgettair en bouwplaatsbeheer

Het project werd uitgevoerd in het kader van een overheidsopdracht volgens de Design & Build-formule. De kost van het gebouw stemt overeen met het oorspronkelijk bedrag geraamd bij de offerteaanvraag van de Bouwheer.

 • Duurzame ontwikkeling

De toevoer van het sww gebeurt via een circulatielus aangesloten op de gemeenschappelijke verwarmingsketel.  Vanaf de circulatielus loopt een hulpcircuit via de GMV (gecontroleerde mechanische ventilatie) en dient als aanvulling voor de verwarming in de winter. Elk appartement beschikt over een GMV-balansventilatie met een bypass voor een natuurlijke ventilatie in geval van oververhitting.

Om de criteria van passiefwoning te bereiken, bevindt de isolatie zich aan de buitenkant om bouwknopen (koudebruggen) zoveel mogelijk te beperken. Wat de luchtdichtheid betreft, werden gedurende de bouwplaats tussentijdse luchtdichtheidstests (blowerdoor) uitgevoerd. Een laatste luchtdichtheidstest per "appartementkolom" werd uitgevoerd om het toegestane lekpercentage te meten voor het criterium van "passiefwoning". Het houten buitenschrijnwerk is van superieure kwaliteit met hoge thermische (invoeging van een isolatie in de raamprofielen) en luchtdichtheidsprestaties. De zonwering aan de blootgestelde muuropeningen wordt afhankelijk van het geval verzekerd door oversteken, balkons of vaste zonneschermen. Een PHPP-berekening werd naarmate van de keuzen op de bouwplaats bijgewerkt om te voldoen aan de criteria voor de uitreiking van het passiefhuislabel in het kader van nieuwbouwwoningen in het Brussels Gewest: jaarverbruik verwarming < 15 kW/m²; luchtverversingsdebiet door een gebrek aan luchtdichtheid < 0,6 vol/u; gecontroleerde oververhitting van het gebouw van maximaal 5% van de tijd; jaarverbruik primaire energie van 45 kWh/m². 

 

 

Bereikte energiecoëfficiënt: passiecertificaat

 • Nettobehoeften verwarming: 91 405 MJ/jaar of
 • Nettobehoeften koeling: 0 MJ/jaar
 • Primair energieverbruik (verwarming, koeling, sww en elektrische hulpapparatuur): 398 195 MJ/jaar.

 

Teamleden:

Archives

Onze partners