We draaien!

De laatste ontmoeting in onze reeks "De experts in duurzaam bouwen in het licht van de COVID-19 gezondheidscrisis", Benjamin Vande Velde van Eco Concept Solutions, die voorstelt om uw energieafhankelijkheid te verminderen door uw verlichting te moderniseren. Benjamin blikt terug op de moeilijkheden die ze ondervonden hebben tijdens de lockdown, maar deelt ook de lessen die ze geleerd hebben uit deze moeilijke tijden om hun werking te verbeteren.

We zetten de #resilientBXL serie ""Duurzaam bouwen experts tegenover de COVID-19 gezondheidscrisis" Julien Kessler van UP! ARCHITECTS, bijzonder bedreven in duurzame renovaties en uitbreidingen. 

Hij analyseert uiterst precies de moeilijkheden die zij tijdens de crisis hebben ondervonden, maar geeft ons ook een boodschap van hoop om niet alleen deze gezondheidscrisis, maar ook de huidige milieucrisis te boven te komen.

We zetten de #resilientBXL serie "Duurzaam bouwen experts tegenover de COVID-19 gezondheidscrisis" verder met David en Julie van HOME PERSPECTIVE, specialisten op het gebied van high-performance en minimalistische ramen. Zij geven ons een overzicht van de maatregelen die tijdens de VIDOC-19-crisis zijn genomen en van de maatregelen genomen voor de hervatting van de activiteiten. Aan de hand van hun woorden ontdekken we het optimisme en de moed die nodig zijn om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden.

Nieuwe aflevering in de #resilientBXL serie "Duurzaam bouwen experts tegenover de COVID-19 gezondheidscrisis", vandaag ontmoeten we Marc Steygers zaakvoerder van het algemene bouwonderneming STEYGERS & CO.  Al meer dan 30 jaar zetten Marc en zijn medewerkers zich in voor het creëren van leef- en werkomgevingen die de wereld om ons heen respecteren. Hij deelt met u, met sereniteit, zijn passie voor een goed uitgevoerde klus en oplossingen voor een meer veerkrachtige bouwsector.

In de serie #resilientBXL "Duurzaam bouwen experts tegenover de COVID-19 gezondheidscrisis" geven we vandaag het woord aan Annekatrien Verdickt van ARCHITECTUURPLATFORM die zich blijven inzetten voor een betere wereld door het leveren van kwaliteitsvolle architectuur.

Ze proberen enigszins voordeel te trekken uit deze gezondheidscrisis door een diepgaande reflectie uit te voeren over onze manier van leven en werken en hoe we de stad in de toekomst kunnen organiseren om haar leefbaarder en veerkrachtiger te maken.

Op de derde dag van gedeeltelijke versoepeling van de lockdown-maatregelen, spreken we in de #resilientBXL serie "Duurzaam bouwen experts tegenover de COVID-19 gezondheidscrisis",  met Charles Rose, manager van Rose's Natural Homes, een algemene aannemer gespecialiseerd in duurzame houtbouw. Charles laat ons zien dat het mogelijk is om door het nemen van de soms moeilijke maar noodzakelijke maatregelen de negatieve effecten van de gezondheidscrisis te beperken, zodat we kunnen blijven bouwen aan een betere wereld. We delen alvast zijn hoop dat we ons allen meer bewust worden van de schadelijke gevolgen van onze huidige levensstijl. U ook ?!

Op deze maandag van gedeeltelijke versoepeling van de lockdown, spreken we in de serie #resilientBXL "Duurzaam bouwen experts tegenover de COVID-19 gezondheidscrisis", met Sunita Van Heers, oprichtster van SUREAL, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in duurzaam bouwen. Ze vertelt ons hoe haar team werkt aan het creëren van meer duurzame en vooral gezonde woon-, werk- en ontspanningsruimtes, terwijl ze midden in deze gezondheidscrisis die ons allen vandaag treft, hun privé- en beroepsleven zo goed mogelijk trachten te combineren.

In de #resilientBXL serie "Duurzaam bouwen experts tegenover de COVID-19 gezondheidscrisis" ontmoeten we vandaag Charles Groensteen, één van de architecten van EDGAR architectuur. Hij stelt ons zijn kantoor voor, en legt uit welke maatregelen hij heeft genomen om deze crisis te boven te komen en het bedrijf verder te ontwikkelen. Als speler in de wereld van vandaag bieden ze architectuur met royale ruimtes aan door de circulaire economie te integreren en ons een meer respectvolle en eerlijke wereld te garanderen.

Voor de gast van de dag in de #resilientBXL serie "Duurzaam bouwen experts geconfronteerd met de gezondheidscrisis van COVID-19" konden we met Stan Birg van BBUILD Constructions praten. Hij vertelde ons over zijn dagelijks leven als manager van een algemeen aannemersbedrijf in lockdown en de maatregelen die hij heeft genomen om deze crisis te boven te komen. Zoals alle leden van ecobuild.brussels zet hij zich al jaren in voor een meer duurzame en vooral betekenisvolle bouw.

Derde kandidaat om onze verslaggever uit te nodigen, met respect voor de sociale afstanden van kracht, is Charles-Antoine Kervyn van Carodec om ons te vertellen over zijn dagelijks leven tijdens deze gezondheidscrisis en om ons zijn visie op de toekomst te geven.

 

Sébastien Petit, associate architect en manager van TRIO architecture presenteert zijn bureau en hoe zij een nieuwe manier van samenwerken hebben geadopteerd in het licht van de huidige gezondheidscrisis.

Bernard Derenne van het bedrijf air cube onthult zijn leven tijdens de lockdownmaatregelen en zijn houding ten opzichte van de gezondheidscrisis die we nu meemaken.

 

Onze partners